Tjänster

Vi tillhandahåller tjänster inom nedanstående områden

 • Revision
 • Deklaration & Skattekonsultation
 • Bolagsärenden
 • Företagsvärderingar
 • Företagsöverlåtelser & Generationsskiftesfrågor
 • Obeståndsfrågor
 • Struktureringsfrågor
 • Ekonomiska utredningar

Genom dotterbolaget Ekonomihuset i Österåker AB kan vi även tillhandahålla

 • Löpande redovisning
 • Upprättande av Bokslut och Årsredovisningshandlingar
 • Löneadministration