Tjänster

Vi tillhandahåller tjänster inom nedanstående områden

 • Revision
 • Löpande redovisning
 • Upprättande av Bokslut och Årsredovisningshandlingar
 • Deklaration & Skattekonsultation
 • Bolagsärenden
 • Företagsvärderingar
 • Företagsöverlåtelser & Generationsskiftesfrågor
 • Obeståndsfrågor
 • Struktureringsfrågor
 • Ekonomiska utredningar
 • Löneadministration