Om oss

Vi är en välrenommerad byrå, med i dagsläget 14 personer, i Åkersberga och vi är i första hand till för den mindre och medelstora kunden i det ägarledda företaget.

Vad vill vi?

Vi ställer mycket höga krav på oss själva och sätter kunden i fokus. Vi vill ge Dig som kund trygghet, genom att lämna säkra och goda råd. Genom mångårig erfarenhet inom revision, redovisning och genom kontinuerlig utbildning anser vi, och hoppas, att vi kan ge de bästa lösningar man kan få på marknaden. Detta sker genom att vi löpande lyssnar till vad våra kunder kan tänkas behöva och ger förslag till optimala lösningar i olika situationer.

Hur har vi det på jobbet?

Vi har en trevlig arbetsmiljö och stämning på jobbet med en obligatorisk fredagsfrukost som avrundning på arbetsveckan. Vi arbetar kontinuerligt med aktualitetsutbildningar enligt utbildningsplan.

Har vi någon styrka?

En av våra styrkor är att vi inom vårt företag har gedigna, samlade erfarenheter från såväl stora som små revisionsbyråer, statliga verk och bokföringsbyråer. Det känns ibland skönt att veta lite om mycket för att kunna få det rätta perspektivet i olika sammanhang. Vi har specialister som vi kontaktar när vi behöver. Duktiga medarbetare som vidareutbildar sig är också en styrka.

Historik

Revisionsbyrån grundades 1986 av Owe Mårtensson och drivs idag vidare av Johan Bergström, auktoriserad revisor sedan 2003, och Jörgen Landauf som är inriktad på redovisningsfrågor.

Under 2007 skedde ett företagsförvärv av Ekonomihuset Företagsplanering (tidigare Företagsplanering) varvid antalet personer utökades från 10 till 13. Detta gav positiva synergieffekter då även Ekonomihuset Företagsplanering var kända för att vara ett mycket väletablerat och kompetent företag.